Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych momentów tego dnia, jakim było pasowanie na pierwszaka. Nasi najmłodsi uczniowie dzielnie wystąpili przed zgromadzoną publicznością, prezentując to, czego nauczyli się w ciągu pierwszych tygodni nauki. Wyjątkowym punktem programu było złożenie przez nich ślubowania. Chwila, w której odebrali swoje legitymacje szkolne z rąk wójta gminy Lubsza, pana Bogusława Gąsiorowskiego, była dla nich niewątpliwie jednym z najważniejszych punktów uroczystości.